NEW

صيانه الكروت الألكترونية

قسم خاص لصيانة الكروت الألكترونيه

لدينا قسم متخصص بصيانه البوردات والكروت الألكترونيه

1 – صيانه اجهزه PLC

LS -TOSHIBA- OMRON- ALLEN BRADLY -SIEMENS -MITSUBISHI

PLC-Omron

 

 

 

2- صيانه الشاشات HMI

LS -TOSHIBA- OMRON- ALLEN BRADLY -SIEMENS -MITSUBISHI

HMI

3- صيانه الكروت الألكترونيه :

 

كروت ماكينات الصباغه

كروت ماكينات التجهيز

كروت ماكينات ماكينات النسيج

كروت ماكينات الرام

كروت ماكينات الجيت

كروت ماكينات المجففات

كروت ماكيناتالتطبيق

كروت ماكينات الطباعه

كروت ماكينات الكستره

كروت ماكينات الغلايات

 

Birthday